Livekurzy.cz

Rekvalifikační kurz Asistent pedagoga online: srovnání poplatků

Učitel se věnuje celé třídě, ale děti potřebují také individuální péči. Ve školách proto přibývají asistenti, kteří se zaměřují na konkrétní jedince. Jestli chcete pomoci a nemáte potřebné vzdělání, nevadí. Stačí, když absolvujete půlroční rekvalifikační kurz ASISTENT PEDAGOGA – online nebo prezenčně. Elektronickou přihlášku pošlete vybrané univerzitě či jiné instituci, která má akreditaci od Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

AsistentiKurzyPřihlášky

rekvalifikační kurz asistent pedagoga online
Foto: pexels.com

Pomozme dětem, aby rozvinuly svůj talent

Každý člověk má svoje silné a slabé stránky. Všichni dohromady tvoříme společnost, takže bychom se měli naučit, jak spolu žít a spolupracovat. České školy proto nerozdělují děti na kvalitní a nekvalitní, ale respektují každého člověka a jeho osobnost. Ve společných třídách se potkávají nejrůznější žáci, kteří mají odlišné talenty a potřeby. Stát zároveň platí desetitisíce učitelů, vychovatelů a jejich pomocníků, aby se dětem věnovali individuálně.

Rekvalifikační kurz asistent pedagoga (online)

Učitelé a jejich pomocníci mají velkou odpovědnost, a proto sami potřebují odpovídající vzdělání. Podmínky najdeme v zákoně o pedagogických pracovnících, č. 563/2004 Sb. Pokud se chcete stát asistentem pedagoga, máte 2 možnosti:

  • studium pedagogiky podle § 22, odstavce 1 a písmene c)
  • studium pro asistenty pedagoga, kteří vykonávají přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích podle § 22, odstavce 3

Rekvalifikační kurz Asistent pedagoga vypisují vysoké školy a další vzdělávací instituce, které mají potřebnou akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Po studentech požadují určité poplatky:

Studium je prezenční nebo distanční

V našem seznamu si vyberte vysokou školu či jinou akreditovanou instituci, která vám vyhovuje. Klikněte na odkaz, abyste se dostali na její internetové stránky. Tam najdete podrobné informace o rekvalifikačním kurzu a přihlášku, kterou případně podejte online.

Studium zahrnuje didaktické metody, komunikaci nebo psychologii. Schola education, Lexik, Jahodovka, Fakta a Střední škola Spektrum lákají na online výuku. Většina ostatních akreditovaných institucí požaduje, aby studenti byli fyzicky přítomní na přednáškách a praxi. Kapacita prezenčních kurzů bývá omezena, do posluchárny se vejde řádově několik desítek platících zájemců.

Výukové dny obyčejně připadají na pátek nebo víkend. Závěrečné zkoušky většinou probíhají po 1 semestru, absolventem tedy můžete být za půl roku. Ale neočekávejte vysoký plat, průměrný český asistent pedagoga pobírá podprůměrnou mzdu.