Livekurzy.cz

Platy pedagogů 2024: tabulka + zařazení do správné platové třídy

Naši vrcholní politici slíbili, že pedagogové na veřejných školách dostanou nadprůměrné výplaty. Zkontrolujme tedy, jestli se líbivé plány v letošním roce stávají realitou. Zrekapitulujeme základní tarify, příplatky a celkově platy pedagogů 2024. Vysvětlíme také, do jaké třídy a do kterého stupně patří konkrétní učitel, vychovatel, asistent nebo jiný pedagogický pracovník.

učitel, třída, vyučování, platy pedagogů
Foto: pexels.com

Kolik vydělá průměrný zaměstnanec

Všichni významní čeští politici tvrdí, že potřebujeme kvalitní veřejné školství, aby naše děti byly motivované a vzdělané. Výborné školy ovšem vyžadují excelentní pedagogy, kteří zasluhují vynikající platy.

Průměrná hrubá mzda v celé tuzemské ekonomice přitom podle Českého statistického úřadu stoupla na 42 427 Kč/měsíc. Nyní srovnejme, kolik vydělávají pedagogové, kteří letos na plný úvazek pracují ve veřejné škole, například v obecní nebo krajské příspěvkové organizaci.

Jak se zorientujeme v tarifní tabulce

Pedagogický pracovník má nárok na svůj platový tarif, neboli základní hrubý měsíční plat. Přesnou částku zjistíme v tabulce, kterou vláda zveřejnila ve svém nařízení č. 341/2017 Sb.

Tam vyhledáme správný platový stupeň – stačí, když přepočítáme délku dosavadní praxe. Uznáváme všechny roky, které pedagog odpracoval ve své profesi + maximálně 2/3 doby, kterou strávil v jiném oboru + maximálně 6 let mateřské a rodičovské dovolené + základní vojenskou nebo náhradní civilní službu. Pokud ovšem nemá dostatečně vzdělání, odečítáme až 9 let.

VzděláníZákladníStředníStřední s výučním listemStřední s maturitouVyšší odbornéVysokoškolské bakalářské
6. platová třída– 4– 2– 1
7. platová třída– 4– 2– 1
8. platová třída– 4– 2– 1
9. platová třída– 6– 4– 3– 2
10. platová třída– 7– 5– 4– 3
11. platová třída– 9– 7– 6– 5– 2– 2
12. platová třída– 9– 7– 6– 5– 2– 2
13. platová třída– 9– 7– 6– 5– 2– 2
14. platová třída– 9– 7– 6– 5– 2– 2
15. platová třída– 9– 7– 6– 5– 2– 2
16. platová třída– 9– 7– 6– 5– 2– 2

V platové tabulce dále vyhledáme správnou platovou třídu, která odpovídá nejtěžší vykonávané práci. Nejníže se nachází asistent pedagoga, zatímco pomáhá žákům, aby si pečlivě umyli ruce nebo zapadli do kolektivu. Nejvýše je profesor na vysoké škole.

Platová třída závisí na pracovní náplni

Vysokoškolské diplomy a praktické zkušenosti jsou důležité, ale ještě důležitější jsou naše děti, žáci a studenti. Pedagogové proto patří do platové třídy, která reflektuje jejich reálnou současnou praxi. Podrobnosti nalezneme v Katalogu prací, neboli v nařízení vlády č. 222/2010 Sb.

Každý pedagog má nárok na nejvyšší platovou třídu, ve které splňuje aspoň jeden uvedený bod. Příklad: Vychovatel, který ve své škole koordinuje protidrogovou prevenci, náleží minimálně do 10. platové třídy. Projděme všechny pedagogické profese:

Základní platy pedagogů 2024 – tabulka

Platové tarify mají značné rozpětí, v nejnižších stupních a třídách jsou dokonce pod zákonným minimem. V takových případech dostane pedagog takzvanou zaručenou mzdu: v zájmových kroužcích 21 800 Kč, v předškolním školství a praktickém vyučování 24 100 Kč, ve speciální pedagogice nebo všeobecných a odborných předmětech 26 600 Kč hrubého měsíčně.

Většina platových tarifů je však nad zákonným minimem, jak ukazuje aktuální tabulka. Základní hrubé platy pedagogů pro rok 2024, v Kč/měsíc:

Stupeň1. stupeň2. stupeň3. stupeň4. stupeň5. stupeň6. stupeň7. stupeň
Praxedo 2 letdo 6 letdo 12 letdo 19 letdo 27 letdo 32 letnad 32 let
4. třída15 54016 11017 12018 30019 47021 13021 720
5. třída16 86017 46018 62019 87021 17022 98023 580
6. třída18 23018 99020 20021 60023 00024 89025 590
7. třída19 75020 56022 00023 38025 02027 05027 810
8. třída25 04025 76026 43027 65028 87030 92031 800
9. třída31 29031 56031 93032 59033 60035 33036 130
10. třída31 55031 85032 33033 33034 38036 29037 060
11. třída32 12032 69033 10034 34035 78037 77038 790
12. třída32 82033 50034 85036 30038 56041 78042 780
13. třída33 60034 62036 07038 72041 70045 14046 260
14. třída34 86036 49038 45041 64045 75049 45050 630
15. třída37 48040 10042 27045 67049 52052 12054 000
16. třída40 38043 35046 40049 96053 64055 60057 670

Přesčasové a osobní příplatky

Kdyby byli pedagogové odkázáni pouze na platovou tabulku, mnozí by nedosáhli na průměrnou mzdu. Naštěstí existují ještě zákonné příplatky: za hodinu přesčasové práce ve všední den 25 % a o víkendech nebo svátcích 50 % průměrného hodinového výdělku. A někteří pedagogové dostávají osobní prémie. Český statistický úřad spočítal, že v předloňském roce měli tyto průměrné hrubé měsíční platy:

  • asistenti pedagoga 32 027 Kč
  • učitelé v předškolním vzdělávání 39 579 Kč
  • speciální pedagogové 47 512 Kč
  • učitelé na 1. stupni ZŠ 49 900 Kč
  • učitelé na 2. stupni ZŠ a na SŠ 50 895 Kč
  • učitelé na VOŠ a VŠ 58 935 Kč