Livekurzy.cz

Devizy vs. valuty: Jaký je mezi nimi rozdíl a kurzy

Devizy a valuty
Foto: Pixabay

Co jsou devizy?

Zjednodušeně se dáříct, že deviza je jakákoliv bezhotovostní forma peněz v cizí měně. Starší definice zní, že devizy jsou pohledávky a závazky znějící na cizí měnu a splatné v zahraničí. Nyní už je ale díky plné konvertibilitě české koruny druhá část této definice (splatné v zahraničí) zbytečná.

Nejrozšířenější formou deviz jsou vklady tuzemských bank u zahraničních bank v cizí měně, mezi devizy ale patří i akcie, cenné papíry, dluhopisy, šeky či směnky.

Původ slov deviza a devíza: Slovo deviza má původ ve starofrancouzském slovu „devise“. Označovalo se jím heslo na znaku panovníka nebo šlechtice. Odtud také pochází slovo devíza (s dlouhým í) ve smyslu „heslo“ nebo „zásada“, v přeneseném významu také „výhoda“ nebo „hodnota navíc“.

Devizový účet

Devizový účet se říká účtu, který je veden v cizí měně. Nejčastěji devizové účty používají firmy, které obchodují se zahraničními subjekty, aby ušetřily na nákladech za výměnu české koruny nebo aby se chránily před velkými výkyvy kurzu. Stále častěji si ale devizové účty zakládají i soukromé osoby, které vydělávají nebo často utrácejí v zahraničí.

Co jsou valuty?

Valuty jsou na rozdíl do deviz hotovostní formou peněz v cizí měně. To znamená bankovky nebo mince. Slovo valuta pochází z italštiny a znamená v ni „to, co platí“.

Jaký je rozdíl mezi valutou a devizou

To by mělo být zřejmé z definicí obou pojmů.  Zjednodušeně řečeno jsou valuty jakákoliv forma cizích peněz, na kterou si můžete sáhnout (bankovky, mince). Devizy je naopak cizí měna ve forma peněz na účtu, šeku, dluhopisu a akcie apod.

Valuty vs. devizy: Rozdíl mezi kurzy (kurzové rozpětí)

Každý, kdo někdy navštívil směnárnu nebo banku a měnil peníze na jinou měnu, ví, že na kurzovních lístcích jsou minimálně dva sloupečky: Nákup a Prodej. Za jinou cenu banka měnu nakupuje a za jinou ji prodává. Přirozeně chce na obchodu vydělat, ne prodělat. Rozdílu mezi těmito dvěma cenami se říká kurzové rozpětí.

Kurzové rozpětí je přitom větší u kursů valutových než u těch devizových. Tahle skutečnost má jednoduché vysvětlení. Při manipulaci s hotovými penězi má banka větší náklady a nese větší rizika a ty se musí někde promítnout.

Kurzové rozpětí bývá menší u hlavních měn, jako jsou americké dolary nebo eura, u málo žádaných a exotických měn bývá rozpětí naopak větší.

Kromě nákupu a prodeje se na kurzovních lístcích používá také sloupec s názvem Střed. Ten slouží hlavně k orientaci zákazníků a bývá to průměr mezi nákupem a prodejem, případně cena ležící někde uprostřed mezi nimi. Banka ho používá také při přepočtu u transakcí, které klient uskuteční v zahraničí za pomocí platební karty, a využívají ho i pojišťovny při vyčíslování výloh v souvislosti s pojistnými událostmi v zahraničí.

Devizový kurz a kurz ČNB

Devizový kurz se odvíjí od kurzů, které zveřejňuje každý pracovní den ve 14:30 Česká národní banka. Kurz ČNB je výhodnější než ten, který ve výsledku nabízejí komerční banky, neslouží ale k praktickému obchodování. Tento kurz je důležitý především pro účetní zákonem stanovené účetní účely.